Православие в Казахстане. Митрополичий Округ. Официальный сайт.

В праздник Рождества Богородицы Глава Казахстанского Митрополичьего Округа возглавил духовные торжества в Караганде
В Москве открылась выставка-форум
В Алматинской области состоялся круг Семиреченской казачьей общины
Завершил работу Летний епархиальный детский лагерь имени преподобного Сергия Радонежского
Состоялась пресс-конференция Главы Митрополичьего Округа, посвященная предстоящему визиту в Казахстан Святейшего Патриарха Кирилла
Встреча Главы Митрополичего Округа с послом США
В день памяти святителя Николая Алма-Атинского епископ Каскеленский Геннадий совершил Божественную Литургию в Никольском соборе Южной столицы
Киелі ұлы азапкер Екатеринаның еске алу күнін Қазақстанның Оңтүстік астанасында атап өтті
Алматыға Құдайнәресте Иисустың дүниеге келген ақырының бөлшегі бар Христостың дүниеге Келуі иконасы әкелінді
Митрополит Александр вручил юбилейные медали «В память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года» сотрудникам Астанайского епархиального управления

Алматинское Епархиальное Духовное Училище Алматинское Епархиальное Духовное Училище

 

 

Алматы Рухани Семинариясы 

 Қазақстанның Православие Қауымының бірлестіктеріне дін қызметкерлерін, Қауым әншілерін және діни жыр айтушыларын дайындайтын рухани оқу мекемесі.

2010 жылдың 26 шілдесінде, Мәскеу және бүкіл Русь Патриархы КИРИЛЛДІҢ бата беруі бойынша, Қасиетті Синодтың шешімі бойынша Қазақстанда Орыс Православие Қауымының Митрополиттік Аймағы – Қазақстанның Православие Қауымы құрылды.

Бұл жаңа каноникалық құрылым Қазақстан Республикасының аймағындағы Орыс Православие Қауымының барлық епархияларын біріктіреді.

Сол кезде Қасиетті Синодтың шешімі бойынша Православиелік Қазақстанның рухани орталығы – Алматы қаласында Қазақстанның Православие Қауымының жоғарғы дін ілімі оқу орны – рухани семинария құрылды.

Алматы Рухани семинариясын құру – Қазақстанға қажетті болды. Оның ашылуы Қазақстан Республикасының епархияларындағы дін қызметкерлерінің жетіспеулігіне, сонымен қатар әлеуметтік-қайырымдылық, ағартулық және миссионерлік жұмыстарының жүзеге асырылуына себепші болды. Қазақстанның православие Қауымдарының храмдары Қазақстанның діни болмысының ерекшеліктеріне хабардар болған, білікті мамандардан тұруы тиіс.

Кәзіргі уақытта Қазақстанда Римско-Католический Қауымының және бірнеше протестантық конфессияларының семинариялары жұмыс істеуде. Жаңа ашылған православиелік семинария Республикадағы көп конфессиялық діни құрылымдардың картадағы ақ дақын жабуда.

Өз уақытысында Алматы сеинариясында Болонский барысының талаптарына сейкес: 4 жылдық бакалавриат бағдарламасы, оған қоса 2 жылдық магистратура бағдарламасы жорамалануда. Бұл Қазақстанның басты православиелік рухани оқу мекемесінің Ресейдің және Европаның алдағы ЖООларымен өзара тиімді әрекетестігіне мүмкіндік беріп, студенттердің ұтқырлығын қамтамасыз етіп, семинарияның жалпыевропалық білім беру кеңестігіне қиысты үйлесуіне мүмкіндік туғызады.

Жетісу жеріндегі рухани құрылымның тарихы XIX және XX ғасырлар аралығында басталды, Түркістан архирейлері Верный қ. кафедрасында отыра, рухани училищенің, одан соң семинарияның ашылуын жоспарлады, бірақ та олардың армандары жүзеге аспады. Орасан зор орта азияның епархиясының дін қызметкерлері, түгелдей Ресейде туып өсіп білім алып, қоныс аударғандардан тұрды.

План города Верного, составленный в 1912г замлемером Поповым, цифрой 16 обозначено место для постройки духовной семинарии.

Митрополит Тульский и Белевский Алексий (Кутепов). С 1990г по 2002г архиепископ Астанайский и АлматинскийӨзінің тарихын рухани семинария 1991 жылы бастады, Қасиетті Синодтың N225 шешімі бойынша 29 қаңтар күнінен бастап Алматы қ. Алматы епархиялды рухани семинариясы ашылды. Алғашқыда училище Алматы қаласындағы Киелі-Никольский Соборында орналасып, екі жылдың оқу мерзімінде болды. 1996 жылы оған Дорождник шағынауданы 29 мекен жайында орналасқан бұрынғы балабақшаның ғимараты берілді. Сол жылы АЕРУ Мәскеу митрополиті киелі Филареттің құрметіне храм ашылды, ол жерде студенттер уақтылы Құдайға қызметтіктің тәжірбиесін өтіп, уағыз айтты.

 

 

2001 жылдың 17 маусымында Қасиетті Синодтың шешімі бойынша, АЕРУ оқу мерзімі екі жылдан төрт жылға созылды. 

 Митрополит Пермский и Соликамский Мефодий (Немцов). С 2003г по 2010г митрополит Астанайский и Алматинский.

 

Өзінің ашылу мерзімінен бастап 1998 жылға дейін училищенің ректоры, МРА түлегі, дін ілімі кандидаты, Алматы қ. Никольский соборының настоятельі протоиерей Валерий Захаров болды. 1999 жылдан бастап ректорлық міндет Алматы және Семей архиепископі Алексий (Кутеповқа) қойылды, ол бұл қызметін өзінің Тульск кафедрасына сайланғанға дейін орындады. 2003 жылдан 2010 жылға дейін ректор қызметін Астана және Алматы митрополиті Мефодий (Немцов) орындады.

 

Глава Митрополичьего Округа в Республике Казахстан, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев).2010 жыл Қазақстан жеріндегі рухани білім алудың маңызды жылы болды, Қазақстан Республикасындағы митрополиттік аймақтың жаңа басшысы, Астана және Қазақстан митрополиті Александр (Могилевтің) еңбегінің арқасында, Орыс Православие Қауымының Қасиетті Синодының 2010 жылдың 26 шілдесіндегі шешімі бойынша училище Алматы рухани семинариясына өзгертілді.

Жаңа құрылған семинарияның бірінші ректоры ЛРА түлегі, дін ілімі кандидаты, «ғылым Алыбы. Протоиерей А.В. Горскогийдің өмірі мен еңбектері» монографияларының, көптеген мақалалардың авторы, Астана епархиясының викарийі, Кәскелең епископі Геннадий (Гоголев) болды. Епископ Геннадий өзінің жаңа сайлануына дейін және епископтік хиратониясына дейін бай тәжірбиесі болды, архимандрит Геннадий он бес жылдай Кострома рухани семинариясының ректоры болды. 

 

2010 жылдың қыркүйегінде жаңа құрылған семинарияға алғашқы түсу емтихандары өткізілді. Бірінші курс күндізгі және сырттай бөліміне отыз сегіз студент Қазақстанның Православие Қауымының әр түрлі қалалары мен епархияларынан түсті. Алматы рухани семинариясында екі бөлім жұмыс істейді: бақтаншылық және регентік, күндізгі және сырттай білім беру түрлері. Тәрбиенелушілердің білім алу бағдарламаларына: киелі жазбаны оқып білу, литургика, гомилетика, догматикалық, қауымды-тарихтық және басқа да пәндердің, орыс, ағылшын және қазақ тілдері және Қазақстан тарихы кіреді. 

Сайт: http://seminaria.kz/ 

Первым ректором новообразованной семинарии стал выпускник ЛДА, кандидат богословия, автор монографии «Великан учености. Жизнь и труды протоиерея А.В. Горского», многочисленных статей и выступлений, викарий Астанайской епархии епископ Каскеленский Геннадий (Гоголев).В Алматинской духовной семинарии действуют два отделения: пастырское и регентское, очное и заочные формы образования. В программу обучения её воспитанников входит изучение священного писания, литургики, гомилетики, догматических, церковно-исторических и других дисциплин, русского, английского и казахского языка и истории Казахстана.Алматинская Духовная Семинария - духовное учебное заведение, готовящее клириков, регентов и псаломщиков для приходов Православной Церкви Казахстана.

 

 

Христианство в Казахстане