Состоялась встреча митрополита Александра с акимом города Чимкента Е.К. Айтахановым
Состоялась встреча митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с акимом Северо-Казахстанской области
Престольный праздник Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты. 35-летие служения в священном сане митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
Глава Казахстанского Митрополичьего округа встретился с благотворителями Алма-Атинской епархии
7 июля 2020 года. Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Всенощное бдение(ДЛЯ ДОМАШНЕГО СОВЕРШЕНИЯ)

Скачать в PDF

(ДЛЯ ДОМАШНЕГО СОВЕРШЕНИЯ)

7 ию́ля 2020 го́да.

Рождество́ честно́го сла́вного Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Госпо́дня Иоа́нна.

ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Блаже́н муж:

Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды) 

Господи, воззвах, глас 4:

Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

 Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец: Стихиры Предтечи, глас 4, самогласны:

На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.

Стихира: Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся глас Сло́ва// и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших.

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Стихира: Разреша́ет Заха́риино молча́ние рожде́йся Иоа́нн,/ и́бо не подоба́ше отцу́ молча́ти, прише́дшу гла́су,/ но, я́коже не ве́ровавшу пе́рвее/ язы́к связа́,/ си́це я́вльшуся да́ти отцу́ свобожде́ние./ Ему́же и благовести́ся,/ и роди́ся глас Сло́ва// и Све́та Предте́ча, моля́ о душа́х на́ших.

На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние е́сть.

Стихира: Днесь глас Сло́ва,/ глас, за неве́рие держи́мый, разреша́ет оте́ч/ и Це́ркви явля́ет благоча́дие,/ соу́зы непло́дствия разреша́я ма́терни./ Свети́льник Све́та предгряде́т,/ заря́ Со́лнца пра́вды возвеща́ет прише́ствие// в созда́ние всех и спасе́ние душ на́ших.

 

Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Стихира: Бо́жию Сло́ву хотя́щу от Де́вы роди́тися,/ А́нгел от ста́рческих чресл происхо́дит,/ вели́кий в рожде́нных жена́ми/ и проро́ков превы́шший:/ подоба́ше бо Боже́ственных веще́й пресла́вным бы́ти нача́лом,/ кроме́ во́зраста исча́дие/ и без се́мене зача́тие./ Творя́й чудеса́ во спасе́ние на́ше,// сла́ва Тебе́.

На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да уповае́т Изра́иль на Го́спода.

Стихира: Яви́ся днесь вели́кий Предте́ча,/ от непло́дных ложе́сн Елисаве́ти произше́д,/ бо́лий всех проро́ков проро́к,/ и ин несть, ниже́ воста́:/ я́ко Предте́чи, свети́льнику, Свет после́дова пресве́тлый,/ и гла́су – Сло́во,/ и невестово́дцу – Жени́х,/ гото́вящему Го́сподеви лю́ди изря́дныя/ и предочища́ющу при Ду́се водо́ю,/ Заха́риино прозябе́ние/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ покая́ния пропове́дник,/ очище́ние согреше́ний,/ су́щим во а́де благовеству́яй из ме́ртвых воста́ние// и моля́ о душа́х на́ших.

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

Стихира: Проро́к и Предте́ча из утро́бы яви́лся еси́,/ Христо́в Крести́телю Иоа́нне,/ игра́я и ра́дуяся во чре́ве ма́терни,/ зря Цари́цу, прише́дшу к рабе́,/ нося́щую Безле́тнаго, от Отца́ без ма́тере,/ к тебе́, от непло́дныя и ста́рца по обетова́нию возсия́вшему.// Того́ моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же сло́ву А́нгела не ве́ровавый, глаго́лющу,/ я́ко зачне́т Елисаве́ть и роди́т сы́на, глаго́ля:/ ка́ко та́я роди́т,/ зане́ аз заматере́х/ и о́ныя удеса́ умертви́шася?/ Осуди́выйся молча́ти за неве́рие/ днесь зрит ражда́емо обеща́нное/ и, молча́ния разре́шься,/ в весе́лие вхо́дит,/ благослове́н, – вопия́, – Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м,// подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

 

Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Стихира: Иоа́нне прехва́льне,/ и вселе́нский апо́столе,/ Гаврии́лово благовествова́ние,/ и непло́дныя прозябе́ние,/ и пусты́ни до́брое воспита́ние,/ и и́скренний дру́же Жениха́ Христа́,// Того́ моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

 Глас 6:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Днесь Све́та свети́льник/ предпу́тие твори́т прише́ствию Бо́жия Сло́ва,/ я́ко звезда́ све́тлая,/ днесь Заха́риин язы́к уясни́ся,/ молча́ние держа́в, А́нгелу повеле́вшу,/ подоба́ше бо си́це отцу́/ глас немолча́нием храни́ти, произше́дш из утро́бы непло́дныя/ и всего́ ми́ра избавле́ние благовеству́ющ// со дерзнове́нием мно́гим.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Елисаве́ть зача́т Предте́чу благода́ти,/ Де́ва же Го́спода сла́вы,/ целова́стеся о́бе ма́тери,/ и младе́нец взыгра́ся,/ внутрь бо раб хваля́ше Влады́ку./ Удиви́вшися же, ма́ти Предте́чева нача́т вопи́ти:/ отку́ду мне се, да Ма́ти Го́спода моего́ прии́де ко мне?/ Да спасе́т лю́ди отча́янныя// Име́яй ве́лию ми́лость.

Све́те Ти́хий:

Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными,

Пареми́и:

Чтец: Бытия́ чте́ние.

(Из глав 17, 18, 21:)

Чтец: Рече́ Бог Авраа́му: Са́ра, жена́ твоя́, не нарече́тся и́мя ей Са́ра, но Са́рра бу́дет и́мя ей. Благословлю́ же ю, и дам тебе́ от нея́ ча́до, и благословлю́ е, и бу́дет во язы́ки, и ца́рие язы́к от него́ изы́дут. И паде́ Авраа́м на лице́ свое́м, и рече́ в мы́сли свое́й: а́ще столе́тну роди́тся сын? И Са́рра, де́вятьдесят лет су́щи, роди́т? Рече́ же Бог Авраа́му: ей, се Са́рра, жена́ твоя́, роди́т тебе́ сы́на, и нарече́ши и́мя ему́ Исаа́к. И положу́ заве́т Мой к нему́ в заве́т ве́чен. Авраа́м же и Са́рра престаре́вшася во днех. Возсмея́ же ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: не у ми бысть да́же до ны́не, господи́н же мой стар. И рече́ Госпо́дь Бог Авраа́му: что я́ко возсмея́ся Са́рра в себе́, глаго́лющи: у́бо вои́стинну ли рожду́? Аз же состаре́хся. Еда́ не возмо́жет от Бо́га всяк глаго́л? И Госпо́дь Бог посети́ Са́рру, я́коже глаго́ла. И, заче́нши, роди́ Авраа́му сы́на в ста́рости, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь Бог. Обре́за же его́ в день осмы́й, я́коже запове́да ему́ Госпо́дь Бог. И Авраа́м бя́ше лет ста, егда́ бысть ему́ Исаа́к, сын его́. Рече́ же Са́рра: смех ми сотвори́ Госпо́дь Бог. И́же бо а́ще услы́шит, сра́дуется мне. И рече́: кто возвести́т Авраа́му, я́ко сосца́ми пита́ет отроча́ Са́рра, я́ко роди́х отроча́ в ста́рости мое́й? И возрасте́ отроча́, и преста́ сосца́ми пита́тися. И сотвори́ Авраа́м учрежде́ние ве́лие, во́ньже день отдои́ся Исаа́к, сын его́.

Чтец: Суде́й чте́ние.

(Из главы 13:)

Чтец: Во дни о́ны бысть муж от коле́на Да́нова, и и́мя ему́ Мано́е, и жена́ его́ непло́ды, и не ражда́ше. И яви́ся А́нгел Госпо́день к жене́, и рече́ к ней: се ты непло́ды, и во чре́ве прии́меши, и роди́ши сы́на. И ны́не сохрани́ся, не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто. Зане́ се ты во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на, и желе́зо не взы́дет на главу́ его́, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва. И прии́де жена́, и рече́ му́жу своему́, глаго́лющи: я́ко челове́к Бо́жий прии́де ко мне, и виде́ние его́, я́ко виде́ние А́нгела Бо́жия све́тло зело́. И рече́: се во чре́ве прии́меши и роди́ши сы́на; и ны́не не пий вина́ и сике́ра и не яждь вся́ко нечи́сто, я́ко освяще́нно Бо́гу бу́дет отроча́ из чре́ва да́же до дне сме́рти его́. И помоли́ся Мано́е Бо́гу, и рече́: ко мне, Го́споди, челове́к Бо́жий, его́же посла́л еси́ к нам, да прии́дет у́бо и просвети́т нас, что сотвори́м отроча́ти ражда́ющемуся? Прии́де же А́нгел к Мано́ю и рече́: от всех, и́хже реко́х жене́ твое́й, да сохрани́тся, ели́ка исхо́дят от виногра́да, да не яст и вина́ и сике́ра да не пие́т. И рече́ Мано́е ко А́нгелу Госпо́дню: что и́мя твое́? Да егда́ прии́дет глаго́л твой, просла́вим тя. И рече́ ему́ А́нгел Госпо́день: вску́ю ты вопроша́еши и́мене моего́? И то есть чу́дно. И не приложи́ ктому́ А́нгел Госпо́день яви́тися к Мано́ю и жене́ его́.

Чтец: Проро́чества Иса́иина чте́ние.

(Из глав 40, 41, 45, 48, 54:)

Чтец: Та́ко глаго́лет Госпо́дь: утеша́йте, утеша́йте лю́ди Моя́, глаго́лет Бог. Свяще́нницы, глаго́лите в се́рдцы Иерусали́му, умоли́те его́, я́ко умно́жися смире́ние его́, разреши́ся бо грех его́, я́ко прия́т из руки́ Госпо́дни сугу́ба согреше́ния своя́. Глас вопию́щаго в пусты́ни: угото́вайте путь Госпо́день, пра́вы твори́те стези́ Бо́гу на́шему. На го́ру высо́ку взы́ди, благовеству́й Сио́ну, возвыша́й кре́постию глас твой, благовеству́й Иерусали́му, вознеси́те, не бо́йтеся. Аз Госпо́дь Бог, Аз услы́шу убо́гих, Изра́илев, и не оста́влю тех. Но отве́рзу от гор ре́ки и посреде́ по́ля исто́чники, сотворю́ пусты́ню в луг и жа́ждущую зе́млю во исто́чники водны́я. Да возвесели́тся не́бо свы́ше, и о́блацы да кропя́т пра́вду, да возсия́ет земля́, и да прозя́бнет ми́лость, и пра́вда да возсия́ет вку́пе. Глас весе́лия возвести́те, и услы́шано да бу́дет, возвести́те да́же до коне́ц земли́. Глаго́лите, я́ко изба́ви Госпо́дь раба́ Своего́ Иа́кова, и а́ще вжа́ждут в пусты́ни, источи́т им во́ду из ка́мене. Возвесели́ся, непло́ды неражда́ющая, расто́ргни и возопи́й, неболе́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа.

Сподо́би, Го́споди:

 Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

 Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Лития́:

 Стихиры Предтечи, глас 1, самогла́сны:

Хор: Иска́пайте, го́ры, сла́дость,/ и хо́лми, я́ко а́гнцы, взыгра́йте,/ я́ко роди́ся от Елисаве́ти/ хотя́й с на́ми водвори́тися Госпо́день Предте́ча,/ разреши́вый в рождестве́ о́тчее безгла́сие./ Тем и мы вопие́м ему́:// Крести́телю Христо́в, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 Богознамени́тый глас, Све́та свети́льник,/ Госпо́день Предте́ча,/ Христо́м свиде́тельствованный,/ пе́рвый во проро́цех, о ми́ре моли́тву творя́й,// изря́дно ста́до твое́ помина́й, спасти́ невреди́мо.

 Пропове́дник был еси́ А́гнца Бо́жия и Сло́ва,/ Иоа́нне проро́че и Предте́че,/ прорица́еши бу́дущая и предглаго́леши конце́м:/ се А́гнец Бо́жий, взе́мляй ми́ра грехи́// и подая́й всем ве́лию ми́лость.

 Глас 5:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Проро́ков преде́л и нача́ло апо́столов,/ земна́го А́нгела и Небе́снаго челове́ка,/ глас Сло́ва, во́ина и Предте́чу Христо́ва,/ от обеща́ния предвзыгра́вшася/ и пропове́давша пре́жде рождества́ Со́лнца пра́вды,/ днесь Елисаве́ть ражда́ет, и ра́дуется,/ и чуди́тся Заха́рия в ста́рости,/ молча́ние, а́ки у́зу обложе́нну, отложи́в,/ и я́ко роди́тель гла́са проро́чествует явле́ннейше:/ ты бо, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися/ и предъи́деши пути́ гото́вити Ему́./ Те́мже, А́нгеле, проро́че, апо́столе,/ во́ине, Предте́че,/ Крести́телю, и пропове́дниче покая́ния, и наста́вниче,/ я́ко глас све́та, Сло́ва,/ непреста́нно моли́ся о нас,// ве́рою творя́щих твою́ па́мять.

 Глас 5:

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Храм и Дверь еси́,/ Пала́та и Престо́л Царе́в,/ Де́во Всечестна́я,/ Е́юже Изба́витель мой, Христо́с Госпо́дь,/ во тьме спя́щим яви́ся,/ Со́лнце Сый пра́вды,/ просвети́ти хотя́, я́же созда́ по о́бразу Своему́ руко́ю Свое́ю./ Те́мже, Всепе́тая,/ я́ко Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вшая,/ непреста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шым.

 

Стихи́ры на стихо́вне:

Чтец: Стихиры Предтечи, глас 2, самогласны:

Стихира: И́же от проро́ка проро́ка/ и непло́дныя прозябе́ние,/ в рожде́нных жена́ми превы́шша всех,/ пусты́ннаго граждани́на, Иоа́нна сла́внаго/ псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными восхва́лим,/ вопию́ще к нему́:/ Крести́телю Спа́сов и Предте́че,/ я́ко име́я дерзнове́ние,/ в честне́м твое́м рождестве́/ умоли́ Христа́ дарова́ти мир ми́ру// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих 1: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Стихира: Прии́де глас благода́ти Сло́ва,/ Со́лнца пропове́дник,/ роди́выйся днесь от непло́дове безча́дныя,/ от обетова́ния Иоа́нн Предте́ча./ Лю́дие, ра́дуйтеся:/ прии́де угото́вати путь нам спасе́ния,/ Ему́же и, взыгра́в, поклони́ся,/ во чре́ве су́щу Ма́терни,/ А́гнцу, взе́млющему грехи́ ми́ра// и подаю́щему нам ве́лию ми́лость.

Стих 2: И ты, отроча́,/ проро́к Вы́шняго нарече́шися.

Стихира: И́же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/ днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:// пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное.

 Глас 8:

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Иса́ии ны́не проро́ка глас/ днесь в бо́льшаго от проро́к рожде́нии Иоа́нна испо́лнися:/ се бо, – рече́, – послю́ А́нгела Моего́ пред лице́м Твои́м,/ и́же угото́вит путь Твой пред Тобо́ю./ Сей у́бо, Небе́снаго Царя́ во́ин, предте́к,/ я́ко вои́стинну пра́вы творя́ше стези́ Бо́гу на́шему,/ челове́к у́бо естество́м, А́нгел же житие́м сый,/ чистоту́ бо коне́чно и целому́дрие целова́в,/ имя́ше у́бо по естеству́,/ бежа́ же я́же чрез естество́,/ па́че естества́ подвиза́вся./ Тому́, вси ве́рнии, доброде́тельми подо́бящеся,/ моли́ти о нас мо́лимся,// во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Виждь Елисаве́ть к Де́ве Мари́и глаго́лющу:/ что пришла́ еси́ ко мне, Ма́ти Го́спода моего́?/ Ты Царя́ но́сиши, и аз во́ина./ Ты Законода́вца, и аз законоположи́теля./ Ты Сло́ва, и аз глас,// пропове́дающ Ца́рство Небе́сное.

Молитва святаго Симеона Богоприимца:

Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвято́е по О́тче наш:

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иере́й: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

Хор: Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,/ и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется. (Дважды)

 

Тропа́рь, глас 4:

 Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// яко Спа́са родила́ еси душ на́ших. (Единожды)

Псалом 33:

Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́й: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

У́ТРЕНЯ

Шестопса́лмие:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Три́жды)

 Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды)

Чтец: Псалом 3:

 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Псалом 37:

 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Псалом 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

 На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 87:

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Псалом 102:

 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

 На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Псалом 142:

 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

 Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

Хор: Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен, глас 4:

 Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Кафи́змы:

Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́сма седьма́я:

Псало́м 46:

 Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования. Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́. Покори́ лю́ди нам и язы́ки под но́ги на́ша: избра́ нам достоя́ние Свое́, добро́ту Иа́ковлю, ю́же возлюби́. Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне. По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Я́ко Царь всея́ земли́ Бог, по́йте разу́мно. Воцари́ся Бог над язы́ки, Бог седи́т на Престо́ле святе́м Свое́м. Кня́зи лю́дстии собра́шася с Бо́гом Авраа́млим. Я́ко Бо́жии держа́внии земли́ зело́ вознесо́шася.

Псало́м 47:

 Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́ во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́. Благокоре́нным ра́дованием всея́ земли́: го́ры Сио́нския, ре́бра се́верова, град Царя́ Вели́каго. Бог в тя́жестех eго́ зна́емь есть, егда́ заступа́ет и́. Я́ко се ца́рие зе́мстии собра́шася, снидо́шася вку́пе. Ти́и ви́девше та́ко, удиви́шася, смято́шася, подвиго́шася. Тре́пет прия́т я́: та́мо боле́зни я́ко ражда́ющия. Ду́хом бу́рным сокруши́ши корабли́ Фарси́йския. Я́коже слы́шахом, та́ко и ви́дехом во гра́де Го́спода сил, во гра́де Бо́га на́шего, Бог основа́ и́ в век. Прия́хом, Бо́же, ми́лость Твою́ посреде́ люде́й Твои́х. По и́мени Твоему́, Бо́же, та́ко и хвала́ Твоя́ на конца́х земли́, пра́вды испо́лнь десни́ца Твоя́. Да возвесели́тся гора́ Сио́нская и да возра́дуются дще́ри Иуде́йския суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди. Обыди́те Сио́н и обыми́те eго́, пове́дите в столпе́х eго́. Положи́те сердца́ ва́ша в си́лу Его́ и раздели́те до́мы Его́, я́ко да пове́сте в ро́де ино́м. Я́ко Той есть Бог наш во век и в век ве́ка, Той упасе́т нас во ве́ки.

Псало́м 48:

 Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси живу́щии по вселе́нней: земноро́днии же и сы́нове челове́честии, вку́пе бога́т и убо́г. Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Приклоню́ в при́тчу у́хо мое́, отве́рзу во псалти́ри гана́ние мое́. Вску́ю бою́ся, в день лют? Беззако́ние пяты́ моея́ обы́дет мя. Наде́ющиися на си́лу свою́ и о мно́жестве бога́тства своего́ хва́лящиися, брат не изба́вит, изба́вит ли челове́к? Не даст Бо́гу изме́ны за ся, и це́ну избавле́ния души́ своея́, и утруди́ся в век. И жив бу́дет до конца́, не у́зрит па́губы. Егда́ уви́дит прему́дрыя умира́ющыя, вку́пе безу́мен и несмы́слен поги́бнут и оста́вят чужди́м бога́тство свое́. И гро́би их жили́ща их во век, селе́ния их в род и род, нареко́ша имена́ своя́ на земля́х. И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им. Сей путь их собла́зн им, и по сих во усте́х своих благоволя́т. Я́ко о́вцы во а́де положе́ни суть, смерть упасе́т я́, и облада́ют и́ми пра́вии зау́тра, и по́мощь их обетша́ет во а́де, от сла́вы своея́ изринове́ни бы́ша. Оба́че Бог изба́вит ду́шу мою́ из руки́ а́довы, егда́ прие́млет мя. Не убо́йся, егда́ разбогате́ет челове́к или́ егда́ умно́жится сла́ва до́му eго́: я́ко внегда́ умре́ти eму́, не во́змет вся, ниже́ сни́дет с ним сла́ва eго́. Я́ко душа́ eго́ в животе́ eго́ благослови́тся: испове́стся Тебе́, егда́ благосотвори́ши eму́. Вни́дет да́же до ро́да оте́ц свои́х, да́же до ве́ка не у́зрит све́та. И челове́к в че́сти сый не разуме́, приложи́ся ското́м несмы́сленным и уподо́бися им.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 49:

 Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́. Бог я́ве прии́дет, Бог наш, и не премолчи́т: огнь пред Ним возгори́тся, и о́крест Его́ бу́ря зе́льна. Призове́т Не́бо свы́ше и зе́млю разсуди́ти лю́ди Своя́. Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющыя заве́т Его́ о же́ртвах. И возвестя́т небеса́ пра́вду Его́, я́ко Бог судия́ есть. Услы́шите, лю́дие мои́, и возглаго́лю вам, Изра́илю, и засвиде́тельствую тебе́: Бог, Бог твой есмь Аз. Не о же́ртвах твои́х обличу́ тя, всесожже́ния же Твоя́ предо Мно́ю суть вы́ну. Не прииму́ от до́му Твоего́ тельцо́в, ниже́ от стад твои́х козло́в. Я́ко мои́ суть вси зве́рие дубра́внии, ско́ти в гора́х и воло́ве. Позна́х вся пти́цы небе́сныя, и красота́ се́льная со Мно́ю есть. А́ще вза́лчу, не реку́ тебе́: Моя́ бо есть вселе́нная и исполне́ние ея́. Еда́ ям мяса́ ю́нча или́ кровь козло́в пию́? Пожри́ Бо́гови же́ртву хвалы́ и возда́ждь Вы́шнему моли́твы Твоя́. И призови́ Мя в день ско́рби твоея́, и изму́ тя, и просла́виши Мя. Гре́шнику же рече́ Бог: вску́ю ты пове́даеши оправда́ния Моя́ и восприе́млеши заве́т Мой усты́ твои́ми? Ты же возненави́дел еси́ наказа́ние и отве́ргл еси́ словеса́ Моя́ вспять. А́ще ви́дел еси́ та́тя, текл еси́ с ним, и с прелюбоде́ем уча́стие твое́ полага́л еси́. Уста́ Твоя́ умно́жиша зло́бу, и язы́к твой сплета́ше льще́ния. Седя́, на бра́та твоего́ клевета́л еси́ и на сы́на ма́тере твоея́ полага́л еси́ собла́зн. Сия́ сотвори́л еси́ и умолча́х, вознепщева́л еси́ беззако́ние, я́ко бу́ду тебе́ подо́бен. Обличу́ тя и предста́влю пред лице́м твои́м грехи́ Твоя́. Разуме́йте у́бо сия́, забыва́ющии Бо́га, да не когда́ похи́тит, и не бу́дет избавля́яй. Же́ртва хвалы́ просла́вит Мя, и та́мо путь, и́мже явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Псало́м 50:

 Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 51:

 Что хва́лишися во зло́бе, си́льне? Беззако́ние весь день. Непра́вду умы́сли язы́к твой, я́ко бри́тву изощре́ну сотвори́л еси́ лесть. Возлюби́л еси́ зло́бу па́че благосты́ни, непра́вду не́же глаго́лати пра́вду. Возлюби́л еси́ вся глаго́лы пото́пныя, язы́к льстив. Сего́ ра́ди Бог разруши́т тя до конца́, восто́ргнет тя, и пресели́т тя от селе́ния твоего́ и ко́рень твой от земли́ живы́х. У́зрят пра́веднии и убоя́тся, и о нем возсмею́тся и реку́т: се челове́к, и́же не положи́ Бо́га Помо́щника себе́, но упова́ на мно́жество бога́тства своего́, и возмо́же суе́тою свое́ю. Аз же я́ко ма́слина плодови́та в дому́ Бо́жии, упова́х на ми́лость Бо́жию во век и в век ве́ка. Испове́мся Тебе́ во век, я́ко сотвори́л еси́, и терплю́ и́мя Твое́, я́ко бла́го пред преподо́бными Твои́ми.

Псало́м 52:

 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог, растле́ша и омерзи́шася в беззако́ниих, несть творя́й благо́е. Бог с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га? Вси уклони́шася, вку́пе непотре́бни бы́ша, несть творя́й благо́е, несть до еди́наго. Ни ли уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба, Го́спода не призва́ша. Та́мо устраши́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Бог разсы́па ко́сти человекоуго́дников: постыде́шася, я́ко Бог уничижи́ их. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Бог плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков и возвесели́тся Изра́иль.

Псало́м 53:

 Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псало́м 53:

 Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́. Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма. И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда. И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя́ велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́лен Предте́чи, глас 4, подо́бен: «Удиви́ся Ио́сиф…»:

 Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пусты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю возопие́м:// проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Ны́не прозябе́ нам Заха́риин плод и весели́т разу́мно мы́сли ве́рных,/ пусты́нное украше́ние и проро́ков степе́нь,/ те́мже Христо́в яви́ся Предте́ча и свиде́тель нело́жен прише́ствия Его́./ Духо́вными у́бо пе́сньми согла́сно Крести́телю возопие́м:// проро́че и пропове́дниче и́стины, моли́ спасти́ся нам.

 

Хор: Го́споди, пом́илуй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кафи́сма восьма́я:

Псало́м 55:

 Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. Попра́ша мя врази́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

Псало́м 56:

 Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

Псало́м 57:

 А́ще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове челове́честии. И́бо в се́рдце беззако́ние де́лаете, на земли́ непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют. Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн, заблуди́ша от чре́ва, глаго́лаша лжу. Я́рость их по подо́бию змиину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои́, и́же не услы́шит гла́са обава́ющих, обава́емь обава́ется от прему́дра. Бог сокруши́т зу́бы их во усте́х их, члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь. Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая, напряже́т лук свой, до́ндеже изнемо́гут. Я́ко воск раста́яв отъи́мутся, паде́ огнь на них и не ви́деша со́лнца. Пре́жде е́же разуме́ти те́рния ва́шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́. Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника. И рече́т челове́к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику, у́бо есть Бог судя́ им на земли́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 58:

 Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя. Я́ко се улови́ша ду́шу мою́, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние. Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. Держа́ву мою́ к Тебе́ сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. Бог мой, ми́лость Его́ предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи́тниче мой, Го́споди. Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут, и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. Ти́и разы́дутся я́сти. А́ще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.

Псало́м 59:

 Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния. Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. Я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́, спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой. Моа́в – коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

Псало́м 60:

 Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

 Го́споди, поми́луй. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псало́м 61:

 Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́? От Того́ бо спасе́ние мое́. И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не подви́жуся наипа́че. Доко́ле належите́ на челове́ка? Убива́ете вси вы, я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ту возринове́ну. Оба́че це́ну мою́ совеща́ша отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ свои́ми благословля́ху и се́рдцем свои́м кленя́ху. Оба́че Бо́гови повини́ся, душе́ моя́, я́ко от Того́ терпе́ние мое́. И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не преселю́ся. О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́, Бог по́мощи моея́, и упова́ние мое́ на Бо́га. Упова́йте на Него́ весь сонм люде́й, излия́йте пред Ним сердца́ ва́ша, я́ко Бог помо́щник наш. Оба́че су́етни сы́нове челове́честии, лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати, ти́и от суеты́ вку́пе. Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте. Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца. Еди́ною глаго́ла Бог, дво́я сия́ слы́шах, зане́ держа́ва Бо́жия, и Твоя́, Го́споди, ми́лость, я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́м eго́.

Псало́м 62:

 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

Псало́м 63:

 Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою́. Покры́й мя от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду. И́же изостри́ша, я́ко мечь, язы́ки своя́, напряго́ша лук свой, вещь го́рьку, состреля́ти в та́йных непоро́чна, внеза́пу состреля́ют eго́ и не убоя́тся. Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: кто у́зрит их? Испыта́ша беззако́ние, исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́, и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их, и изнемого́ша на ня язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, и убоя́ся всяк челове́к, и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его́ разуме́ша. Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́, и похва́лятся вси пра́вии се́рдцемё.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Седа́лен Предте́чи, глас 8, подо́бен «Прему́дрости…»:

 Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Госпо́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Христо́ва прише́ствия нача́ток, пресла́вно роди́лся еси́,/ я́ко вои́стинну, Иоа́нне всехва́льне, проро́ков глави́зна,/ и, я́ко глас Сло́ва сый, взыва́л еси́:/ пока́йтеся, прибли́жися Ца́рство Небе́сное./ Те́мже, угото́вавый путь Госпо́день, благода́ти Предте́ча яви́лся еси́ конце́м./ Крести́телю и апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти// пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Велича́ние Предте́чи:

Хор: Велича́ем тя,/ Предте́че Спа́сов Иоа́нне,/ и чтим е́же от непло́дове// пресла́вное рождество́ твое́.

Псало́м избра́нный:

Хор: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м./ И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́./ Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́./ Та́мо возращу́ рог Дави́ду, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́./ Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́./ Род пра́вых благослови́тся./ Служи́ти Ему́ в преподо́бии и пра́вде пред Ним вся дни живота́ на́шего./ И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися./ Преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́,/ Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́/ Во оставле́ние грехо́в их милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего,// Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́ра.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Дважды)

Седа́лен Предте́чи, глас 8, подо́бен: «Повеле́нное…»:

Чтец: Да ра́дуется оте́ц, ма́ти, возвесели́ся,/ я́ко проро́ка на земли́ родила́ еси́ днесь, Богозва́ннаго Предте́чу от обеща́ния./ Непло́ды младе́нца пита́ет Крести́теля, и ра́дуется Заха́рия, рожде́нному глаго́ля:/ разреши́ся язы́к мой твои́м прише́ствием на зе́млю, свети́льниче вели́каго Све́та.// Вои́стинну чу́до пресла́вно! (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благодари́м Тя при́сно, Богоро́дице, и велича́ем, Чи́стая, и покланя́емся,/ воспева́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, вопию́ще непреста́нно:/ спаси́ нас, Де́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я,/ и де́монов исхити́ словоположе́ния стра́шнаго в час испыта́ния,// да не посрами́мся, раби́ Твои́.

Степе́нна, глас 4:

1 Антифо́н:

Хор: От ю́ности моея́/ мно́зи бо́рют мя стра́сти,/ но Сам мя заступи́// и спаси́, Спа́се мой.
 Ненави́дящии Сио́на,/ посрами́теся от Го́спода,/ я́ко трава́ бо огне́м// бу́дете изсо́хше.
 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 С
вяты́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством, священнота́йне.

чте́ние Ева́нгелия:

(Лк., зач. 3:)

Иере́й: Во дне́х о́нех зача́т Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. Елисаве́ти же испо́лнися вре́мя роди́ти ей, и роди́ сы́на. И слы́шаша о́крест живу́щии и у́жики ея́, я́ко возвели́чил есть Госпо́дь ми́лость свою́ с не́ю: и ра́довахуся с не́ю. И бысть во осмы́й день, приидо́ша обре́зати отроча́, и нарица́ху е и́менем отца́ его́, Заха́рию. И отвеща́вши ма́ти его́, рече́: ни, но да нарече́тся Иоа́нн. И ре́ша к ней: я́ко никто́же есть в родстве́ твое́м, и́же нарица́ется и́менем тем. И помава́ху отцу́ его́, е́же ка́ко бы хоте́л нарещи́ е. И испро́шь дщи́цу, написа́, глаго́ля: Иоа́нн бу́дет и́мя ему́. И чудя́хуся вси. Отверзо́шася же уста́ его́ а́бие и язы́к его, и глаго́лаше благословя́ Бо́га. И бысть на всех страх живу́щих о́крест их, и во всей стране́ иуде́йстей пове́даеми бя́ху вси глаго́ли си́и. И положи́ша вси слы́шавшии в се́рдце свое́м, глаго́люще: что у́бо отроча́ сие́ бу́дет? И рука́ Госпо́дня бе с ни́м. И Заха́рия оте́ц его́ испо́лнися Ду́ха Свя́та, и проро́чествова, глаго́ля: благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем свои́м. И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́. Отроча́ же растя́ше и крепля́шеся ду́хом, и бе в пусты́нях до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю.

Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Псало́м 50:

Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

 Глас 6:

Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Моли́твами свята́го сла́внаго Проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ Моли́твами Богоро́дицы,/ Ми́лостиве, очи́сти// мно́жество согреше́ний на́ших.

 Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.

Стихи́ра Предте́чи, глас 2, самогла́сен:

 И́же из чре́ва ма́терня освя́щся/ и проро́чества прие́м исполне́ние,/ днесь от непло́дныя ражда́ется,/ Госпо́дне прише́ствие пропове́дая я́сно:// пока́йтеся, прибли́жися бо Ца́рство Небе́сное.

 

Кано́н:

Песнь 1:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Хор:

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́// побе́дное воспою́ пе́ние. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Я́ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,// всей ны́не вселе́нней сия́ет конце́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,// Ду́хом Заха́рия Пресвяты́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся непокори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:// глас бо роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Град Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище честно́е,/ Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́,// при́сно восхваля́ющее Тя и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́.

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Молча́ние ста́рчо зако́ннаго писа́ния о́браз но́сит та́ин./ И́бо, прише́дши благода́ти, Моисе́й умолча́:// подоба́ше бо, прему́дрости сокро́вищу я́вльшуся, всем молча́ти.

 

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: В це́ркви кадя́щу свяще́ннику, А́нгел предста́ свы́ше, вопия́:/ стра́нна рождества́ благове́стие, приидо́х, тебе́ нося́, ста́рче:// прии́меши бо от непло́дове рожде́ния плод, Крести́теля Христо́ва.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Что удиви́лся еси́, ста́рче?/ Что, не ве́руя, стои́ши, глаго́лющему тебе́ сия́?/ А́нгел бо есть веща́яй, а́ще и о́браз но́сит челове́ч.// Бу́ди нем у́бо на вре́мя, да́же до рождества́ Сло́ва гла́са.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: И́же молча́ние Заха́риино, молча́ния положи́в о́браз зако́ну напи́санному/ и тем показа́в ми покая́ния пропове́дника зову́ща,// гла́са вопию́щаго подава́ет, непло́дствующей сы́на.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: О, пресла́вных веще́й Христо́ва Предте́чи!/ И́же, пре́жде пеле́н позна́в плени́цы на́ша Разре́шшаго и наро́ды Освя́щша,// днесь, от Елисаве́ти роди́вся, разреша́ет отцу́ глас.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Тя, Бо́жие вмести́лище и мы́сленную ле́ствицу, е́юже сни́де Бог/ и, вообра́жся, на́ше у́бо существо́ на Небеса́ возведе́,// вси я́ко спасе́нию Хода́таицу восхваля́ем.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3:

Пе́рвый кано́н Предте́чи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:// несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере:// в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́,// я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обурева́емаго мя утверди́:// несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы. (Дважды)

Второ́й кано́н Предте́чи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Елисаве́ть, пре́жде непло́ды су́щи, Христе́, Це́рковь Твою́ прообража́ше, я́же от язы́к,/ и, ро́ждши пресла́вно, па́ки показу́ет многоча́дну// непло́ды я́вльшуюся иногда́. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Пути́ у́бо испра́вль Госпо́дни, стезю́ проугото́вав,/ покая́ния же плоды́ показа́л еси́ челове́ком и жи́зненному научи́л еси́ пути́,// проро́че и пропове́дниче Христо́в. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Елисаве́ть, днесь игра́ющи, но́сит тя, Предте́че,/ на объя́тиях состаре́вшихся и вопие́т, хва́лящися:// несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же наш.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Пра́отцев разреши́ла еси́ печа́ль, ра́дость нам ро́ждшая, Животода́вца и Изба́вителя,// Его́же, Пречи́стая Богоро́дице, приле́жно моли́ спасти́ся ста́ду Твоему́.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

Седáлен Предте́чи, глaс 8, подо́бен: «Повеле́нное…»:

 Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием.// Вои́стинну чу́до пресла́вно!

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Седáлен Предте́чи, глaс 4, подо́бен: «Удиви́ся…»:

 Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын,/ и о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия.// Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

 И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богоро́дичен, глaс 4:

 Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния.// Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Песнь 4:

Пе́рвый кано́н Предтечи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство/ новосече́нием законоположе́ния есте́ственнаго,// боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А́нгела земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́ возвести́ти прише́ствие,// я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли,/ я́ко во благово́нен дом, Сло́во О́тчее Пребоже́ственное,/ не растле́ся утро́бою, ни поболе́,// и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.

Второй канон Предтечи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Покая́ние отве́рзеся твои́м рождество́м, Предте́че и пропове́дниче./ Ты бо еди́н пропове́дал еси́, взыва́я:// пока́йтеся, Ца́рство Небе́сное прибли́жися. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Де́вство утвержда́ется и целому́дрие торжеству́ет,// пусты́ня весели́тся и мир пра́зднует рождество́м твои́м, Предте́че. (Дважды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху

Тропарь: Елисаве́ть ра́дуется, и Заха́рия веща́ет па́ки:// о́ба у́бо обновля́ются по ста́рости Иоа́нновым а́бие гла́сом и просвеща́ются.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Неопали́мую купину́ Тя законополо́жник зря́ще дре́вле,// Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, еди́на Ма́ти Де́во, Влады́чице.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5:

Пе́рвый кано́н Предтечи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы// и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,// Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию теле́сною. (Дважды)

 

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся просвеща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,// нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен А́нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,// Небе́снаго Бо́га провозвеща́я нам воплоще́нна.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: От Тебе́ ражда́ется от Отца́ Сый,/ с Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и неразде́льное, я́ко Сын Единоро́дный,// и напосле́док от Де́вы То́йже от Свята́го воплоща́ется Ду́ха.

Второй канон Предтечи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Звезду́ проугото́вал еси́, Пра́вды Со́лнце,/ Крести́теля Твоего́ Иоа́нна,// от обеща́ния рожде́ннаго днесь и ро́ждшаго разре́шша глас. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Не веща́й, не сопроти́в глаго́ли, ста́рче освяще́ние,/ Гаврии́л бо глаго́лет ти, пе́рвый во Арха́нгелех,// Бо́жия та́инства и е́же к нам Того́ сни́тие сказу́я.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Ста́рче, не неве́руй, Бог бо обещава́ет,/ я́ко в ста́рости роди́ши сы́на, его́же о рождестве́ мно́зи возра́дуются,// той бо прии́дет си́лою Илиино́ю.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Проро́че, пропове́дниче, Предте́че, е́же от непло́ды прозябе́ние,/ возвести́телю покая́ния, пусты́нное овча́, Све́та свети́льниче,/ о всех моли́, чту́щих тя ве́рно.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Я́ко дверь непроходи́му, и купину́ неопали́му,/ и несеко́му го́ру, от нея́же ка́мень усече́ся,// И́же из Тебе́ воплоща́емый, воспева́ем, Влады́чице, Ма́ти всех Творца́.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

 

Песнь 6:

Пе́рвый кано́н Предтечи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,// но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,// обожа́емь Све́том Непристу́пным. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не преста́й// душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице,// на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут. (Дважды)

Второй канон Предтечи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Днесь пусты́нный граждани́н Иоа́нн ражда́ется,/ покая́ния пропове́дник и благода́ти свиде́тель и́стинен,// Предте́ча Сло́ва и Све́ту предсия́ющая звезда́. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Днесь секи́ра, искова́вшися, посече́ние предлага́ет душа́м непло́дия,/ и насажда́ет плоды́ доброде́тельныя,// преды́дет тве́рдо в рождестве́ твое́м, Предте́че.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Возра́довася Иорда́н пресла́вно и игра́ет, науча́яся,/ Иоа́нна слы́ша, от непло́дна рожде́на чре́ва,// мо́ре же лику́ет водны́ми игра́нии.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Свети́льник, Све́та прише́ствие предте́к,/ пропове́да А́гнца Бо́жия, Спа́са,// свет возсия́вшаго земли́, естества́ же всего́ духо́вне преджре́на.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь

Богородичен: Бе́здну ми́лости ро́ждшая,/ страсте́й мои́х бе́здну пучи́ною щедро́т Твои́х потопи́вши,// ту́чу от души́ пода́ждь ми слез, Богороди́тельнице Всенепоро́чная.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соварша́юще пра́зднество,/ богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те рука́ми воспле́щим,// от Нея́ рождшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к Предте́чи, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь…»:

 Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,// яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

И́кос:

 Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене:/ Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без се́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая.// Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7:

Пе́рвый кано́н Предтечи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,// Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но у́тро, вопия́, яви́лся еси́:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́ рождество́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о нас, моля́щих Тя,/ на Тя бо упова́ем вси и Тебе́ вопие́м:// Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х.

Второй канон Предтечи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Заха́рия, умолча́в на вре́мя, возвести́ молча́ние писа́нием/ и, па́ки провеща́в, рождество́м твои́м, Предте́че,// Ду́ха благода́ть возвеща́ет пресла́вно.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Це́ркви подо́бится непло́ды безча́дная, Елисаве́ть всечестна́я,/ я́же пе́рвее у́бо су́щи тре́бами и сква́рами очерне́на,// ны́не же хва́лящися и добро́тою и рожде́нием.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Предте́чи рождество́м остри́тся днесь секи́ра духо́вная,/ е́юже вся посека́ются страсте́й взыгра́ния,// та́йно же процвета́ют плоды́ покая́ния.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Я́ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая тя, Предте́че,/ и стези́ исправля́юща Христо́вы,// очища́ющаго согреше́ний гумно́ духо́вною лопа́тою, почита́ем, Иоа́нне.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: И́же пред Со́лнцем те́кшаго, Христо́м Бо́гом на́шим, Иоа́нна сла́внаго,// я́ко звезду́, Предте́чу и покая́ния пропове́дника воспое́м вси, от непло́дныя проше́дшаго.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Во чре́во Твое́, Де́во, безсе́менно все́льшася,/ и ро́ждшася за неизрече́нное и коне́чное смире́ние, и нас ради Обнища́вшаго// о всех моли́ти не преста́й, Богоро́дице.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси.

Песнь 8:

Пе́рвый кано́н Предтечи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:// вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/ ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́,/ немо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м:// вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Второй канон Предтечи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Позна́л еси́, Предте́че, Ему́же поклони́лся еси́ пре́жде рождества́/ и пре́жде пеле́н твои́х, Христа́ Жизнода́вца,/ и взыгра́ньми показа́л еси́ Сего́, Го́спода Твоего́ наре́к,// взаи́м взем ма́терний язы́к к пе́нию Христа́, Бо́га на́шего. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Концы́ днесь вселе́нстии предпра́зднуют,/ ра́дуются А́нгели и ду́си пра́ведных,/ живу́щии веселя́тся, уме́ршии же па́ки, Иоа́нну ро́ждшуся,// прие́мше им про́поведь всех Спа́са Го́спода.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Подо́бяся днесь Иоа́нну, Иорда́н мо́крыми быстрина́ми игра́ше пресла́вно,/ слы́ша ражда́ема равноа́нгельнаго житие́м от ста́рицы непло́дны,// исправля́ющаго пути́ и стези́ Госпо́дни и мир крести́вшаго.

 Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тропарь: Начерта́ днесь Заха́рия на дсце/ и́мя богонарече́нное проро́ка и Предте́чи, молча́ же воззва́:/ Иоа́нн да нарече́тся рожде́йся мне на ста́рость.// Подо́бно есть от обеща́ния ро́ждшемуся стра́нное зва́ние.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Кре́пко утеше́ние и непосты́дну наде́жду,/ сте́ну необори́му и Боже́ственно предста́тельство лю́дие Твои́ и́мут Тя,/ и́же Тя сла́вят, Де́во, и, спаса́еми, зову́т приле́жно:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще во вся веки.

 О́троки благочести́выя в пещи́/ рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть:/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́,// и превозноси́те Его во вся ве́ки.

 

Диа́кон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

Пе́снь Пресвято́й Богоро́дицы:

Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

 Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,/ су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

 Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

 Честне́йшую...

 Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

 Честне́йшую...

 Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

 Честне́йшую...

 Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

 Честне́йшую...

 Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

 Честне́йшую...

Песнь 9:

Пе́рвый кано́н Предтечи, глас 4:

Хор:

Ирмос: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие.// Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем. (Дважды)

Чтец:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/ путь Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,// Ему́же повину́ющеся, велича́ем. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Я́коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че, А́гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,// ста́ду твоему́ согреше́ний разреше́ние испроси́. (Дважды)

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную,/ правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ богоде́тельне нас озаря́ющую// и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богородичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду одоле́ния,/ непокори́ваго подложи́ под но́зе во́инству:// да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Второй канон Предтечи, глас 4:

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: В тебе́ вели́кое се и пресла́вное Бог сотвори́ зна́мение, свяще́нниче:// по ста́рости бо сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́еши Предте́чу. (Дважды)

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Да слы́шат непло́ды и да воспою́т Бо́га,/ се бо Елисаве́ть вопие́т:// по ста́рости сы́на и по умерщвле́нии удо́в ражда́ю Предте́чу.

Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

Тропарь: Весели́ся, Заха́рие, и ра́дуйся ны́не о Бо́зе:/ се бо Елисаве́ть сосцы́ пита́ет по ста́рости сы́на// и по умерщвле́нии удо́в ражда́ет Предте́чу.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Сла́ва Да́вшему непло́дней по ста́рости плод, ста́рцу и проро́ку сы́на,/ гото́вяща Ему́ лю́ди соверше́нны,// Боже́ственнаго Предте́чу.

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: В Тя всели́вся, И́же в не́дрех сый Оте́ческих роди́ся без стра́сти и тли// и приведе́ нас за милосе́рдие Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху.

Катава́сия, глас 4:

Хор: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная,// Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен Предте́чи, подо́бен: «Жены́, услы́шите…»:

 Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждшия непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие.// Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует. (Дважды)

 

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша/ и му́ченицы богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га всех, Пречи́стая.// С ни́ми же Тя велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния.

Хвали́тны псалмы́, глас 8:

Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

 Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Чтец: Стихиры Предтечи, глас 8, подо́бен: «О, пресла́внаго чудесе́…»:

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ Из престаре́лыя ма́тере/ Бо́жия Сло́ва провозве́стник,/ Иоа́нн днесь произы́ти тщи́тся,/ свя́занный язы́к ясне́йше рождество́м глаго́лати явля́ет./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ смотре́ния, Влады́ко!/ И́мже, Христе́,/ спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Милосе́рд.

 

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к же превы́шший/ ма́терняго непло́дства разреша́ет осужде́ние,/ и́же ду́хом и си́лою прише́д Илиино́ю/ путь Госпо́день испра́вити./ О, неизглаго́ланнаго Твоего́ благоутро́бия, Влады́ко!/ И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко еди́н Милосе́рд.

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ Пропове́давый Христо́во к челове́ком истоща́ние/ превы́ше показу́ет всех Того́ гла́сом/ и ро́ждшия разреша́ет непло́дие/ си́лою Боже́ственною/ и Заха́риин язы́к./ О, вели́ких Твои́х чуде́с, Влады́ко!/ И́миже, Христе́,// спаси́ чту́щия Твоего́ вели́каго Предте́чу.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ В рожде́нных жена́ми/ проро́к и Предте́ча превы́ше явля́ется,/ проро́ков же превы́шший/ и прише́ствия Христо́ва предвозве́стник,/ предвзыгра́вый во утро́бе ма́терни./ О, зело́ вели́ких Твои́х дарова́ний, Человеколю́бче!/ И́миже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша,// я́ко Всеси́лен.

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

 Глас 6:

 Звезда́ звезд, Предте́ча/ от непло́дныя утро́бы на земли́ ражда́ется днесь,/ Иоа́нн Боговожделе́нный,/ и Христо́ву явля́ет зарю́, восто́к свы́ше,// в пра́вое ве́рных прехожде́ние.

 

 И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Богородичен, глас 6:

 Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы// поми́ловати ду́ши на́ша.

Иере́й: Слава Тебе, показавшему нам свет.

Славосло́вие вели́кое:

Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

 Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

 Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

 Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)

 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

 Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Тропа́рь Предте́чи, глас 4:

Хор: Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен, глас 4:

 Е́же от ве́ка утае́ное/ и А́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

Лента новостей